Skrivkurser

fountain_pen_writing_paper_with_black_ink_313098

Utan berättelsen är vi hemlösa, bortom tid och rum” /Stefi Pedersen, psykoanalytiker

Skriv dig fri!
Onlinekurs.
Start efter överenskommelse

Återta rätten till din röst och din berättelse! Kursen bygger på den pedagogiska modellen ”Write Your Self” som handlar om att närma sig trauman med hjälp av skrift. Trauma är ett starkt ord, men betyder egentligen psykisk påfrestning, det kan vara en stor eller liten påfrestning, men det har påverkat dig starkt. Du bestämmer själv takten för ditt berättande. Jag kommer att ge uppgifter, läsa och kommentera för att på ett säkert sätt se till att du kommer framåt.

Av egen erfarenhet vet jag att detta är det absolut bästa sättet att hitta sin egen författarröst, för det är där det bränns, orden blir som allra viktigast.

Kursen består av åtta kursbrev med både teori och praktik. Till varje kursbrev hör en skrivuppgift. Respons på de inskickade uppgifterna sker via mail. Kursens längd 8-10 veckor.

Pris: 1200 kr
Anmälan och förfrågan: evasalqvist@gmail.com

Utdrag från utvärdering av tidigare deltagare:

Mycket av det jag skrivit har jag aldrig formulerat förut, ger mig ny information om min bakgrund, en ny förståelse för mitt liv och mina val.”

Överträffade mina förväntningar.”

Mer information om Write Your Self: https://writeyourself.com/sv/om/

certifikat        Intyg sorgegruppsledare

Min bakgrund

Jag är författare med två universitetsutbildningar: förskollärarexamen samt magisterexamen i medie-och kommunikationsvetenskap. Under ett antal år har jag arbetat inom båda branscherna, tills jag 2004 drabbades av en utmattningsdepression. Jag blev då tvungen att välja väg i livet och gick då en ettårig distansutbildning på Medlefors Folkhögskola som hette ”Skriv för livet”. Det är det bästa jag gjort och efter det har jag släppt 11 böcker, de flesta för barn- och unga. Jag jobbar nu deltid som författare och deltid som pedagog på lekterapin vid Norrlands universitetssjukhus och hanterar dagligen familjer i kris. Jag är också sorgegruppsledare i ”Familj & sorg” sedan 2010, en verksamhet som liknar ”Write Your Self-metoden” i den pedagogiska uppbyggnaden och som vänder sig till familjer där man förlorat en närstående.