Skrivkurser

fountain_pen_writing_paper_with_black_ink_313098

Skrivpepp!
Datum 9-10 november

Välkommen till ett rejält Skrivpepp med författarna Eva Salqvist och  Anna Holmström Degerman. Kursen fokuserar på att komma igång att skriva, att utforska sin egen kreativitet och få Jante att tappa fotfästet. Skrivövningar och textsamtal varvas med fakta.

Plats: Umeå
Tid: 10:00-16:00
Max antal: 15 st
Pris: 4 500 kr, lunch och fika ingår
Anmälan: ah.degerman@gmail.com

 

Skriv dig fri!
Online kurs.
Start efter överenskommelse

Återta rätten till din röst och din berättelse! Kursen bygger på den pedagogiska modellen ”Write Your Self” som handlar om att närma sig trauman med hjälp av skrift. Trauma är ett starkt ord, men betyder egentligen psykisk påfrestning, det kan vara en stor eller liten påfrestning, men det har påverkat dig starkt. Du bestämmer själv takten för ditt berättande.

Av egen erfarenhet vet jag att detta är det absolut bästa sättet att hitta sin egen författarröst, för det är där det bränns, orden blir som allra viktigast.

Kursen består av åtta kursbrev med både teori och praktik. Till varje kursbrev hör en skrivuppgift. Respons på de inskickade uppgifterna sker via mail. Kursens längd 8-10 veckor.

Pris: 1000 kr
Anmälan: evasalqvist@gmail.com

 

Min bakgrund

Jag är utbildad förskollärare och kommunikatör. Under ett antal år har jag arbetat inom båda branscherna, tills jag 2004 drabbades av en utmattningsdepression. Jag blev då tvungen att välja väg i livet och gick då en ettårig distansutbildning på Medlefors Folkhögskola som hette ”Skriv för livet”. Det är det bästa jag gjort och efter det har jag släppt 8 böcker, de flesta för barn- och unga. Jag jobbar nu deltid som författare och deltid som pedagog på lekterapin vid Norrlands universitetssjukhus och hanterar dagligen familjer i kris. Jag är också sorgegruppsledare i ”Familj och sorg” sedan 2010, en verksamhet som liknar ”Write Your Self-metoden” i den pedagogiska uppbyggnaden.