Skrivkurser

Write Your self

Jag är diplomerad vägledare i metoden Write Your self – en pedagogisk metod att skriva sig fri från trauma, sorg eller kris. Ordet trauma betyder skada. Ett psykiskt trauma är ofta ett resultat av en chockartad och smärtsam upplevelse som skapar så mycket stress och överväldigande känslor att de blir svåra att hantera. Svåra händelser kan framkalla både fysiska och psykiska reaktioner. Att få sätta sina egna ord på händelser har en enormt läkande kraft, även om det initialt kan kännas svårt. Här får du möjlighet att ta det i din egen takt och välja dina egna ämnen.

Dels kan du gå kurs via Internet, med åtta kurstillfällen där jag responderar via mail. Dels kommer jag att hålla workshops förlängda veckoslut där vi är flera som träffas kring skrivandet. Ännu är inga datum satta för workshops. Kontakta mig om du vill veta mer: evasalqvist@gmail.com

 

 

 

Annonser